PALVELUT

KAIK­KI PARA­VI­TAN KOU­LU­TUK­SET OVAT

  • Tar­pei­den mukaisia
  • Kon­kreet­ti­sia
  • Osal­lis­ta­via
  • Vai­kut­ta­via

Para­Vi­tan val­men­nuk­sis­sa koke­muk­sel­li­suu­del­la on iso roo­li, sil­lä uskom­me, että vain sil­loin, kun oppi­mi­nen tapah­tuu sekä tie­don, toi­min­nan että tun­teen tasol­la, aidot muu­tok­set voi­vat tapahtua.

Val­men­nus­me­ne­tel­mät pai­not­tu­vat toi­min­nal­li­siin ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­siin muo­toi­hin perin­tei­sen luen­noin­nin jää­des­sä pie­nel­le painoarvolle.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan ja toteutetaan tarpeidenne mukainen valmennuskokonaisuus!

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Helsinki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te