BLOGI

Mikä tekee vuorovaikutustilanteesta sinulle haastavan?

Tie­däm­me kaik­ki sen tun­teen, kun val­mis­tau­dum­me johon­kin meil­le haas­ta­vaan koh­taa­mi­seen. Sovi­tam­me jo val­miik­si sano­ja suu­hum­me: ”Olen vähän aja­tel­lut, että…” vai oli­si­ko parem­pi: ”Se on kuu­le nyt niin…” vai sit­ten­kin: ”Tämä on hie­man kiusal­lis­ta ottaa esille,…

lue lisää

Mitä kivaa olet tehnyt tänään?

Kun suun­nit­te­lin kalen­te­ri­blo­gie­ni koko­nai­suut­ta, mie­les­sä­ni löi tämän kuu­kau­den koh­dal­la tyh­jää. Minul­la ei ollut vii­me syk­syl­lä hajua­kaan, mitä ja miten kir­joit­tai­sin kivas­ta teke­mi­ses­tä vuo­den 2020 tou­ko­kuus­sa. Sit­ten tuli koro­na, ja tähän­kin tee­maan alkoi syntyä…

lue lisää

Ilman tunteita kaikki jäisi tekemättä

Arvoi­sa blo­gi­ni luki­ja. Tämän kuun avaan tari­nal­la. Oli­pa ker­ran pie­ni suloi­nen kylä, joka sijait­si täy­sin vie­rail­ta pii­los­sa kah­den vuo­ren väli­ses­sä solas­sa. Kylä­läis­ten esi-isät oli­vat aika­naan löy­tä­neet kylän ja jää­neet asut­ta­maan kylään­sä kau­ka­na eristyksissä…

lue lisää

Jos yön aikana olisi tapahtunut ihme, mikä olisi toisin?

”Jos yön aika­na oli­si tapah­tu­nut ihme, mikä oli­si toi­sin?” Esi­tän tätä kysy­mys­tä aika usein val­men­nus­kes­kus­te­luis­sa, sil­lä vas­taus kysy­myk­seen on mones­ti se asia, mitä ihmi­nen todel­la halu­aa. Toi­se­na kysy­myk­se­nä ensik­si esi­te­tyn perään kysyn tyy­pil­li­ses­ti ”Mitä olet…

lue lisää

Tutustu maailman mielenkiintoisimpaan ihmiseen – itseesi

Tie­dät­kö tun­teen, kun olet tai­tel­lut siis­tis­ti lan­gal­li­set kor­va­nap­pi­kuu­lok­kee­si tas­kuusi, ja kun on aika ottaa ne esil­le, tas­kus­ta löy­tyy­kin sot­kui­nen joh­to­möyk­ky. Minus­ta tun­tuu, että olen tör­män­nyt tähän samaan ilmi­öön tois­tu­vas­ti myös tutus­tues­sa­ni itseeni.…

lue lisää

Jos elämä olisi täynnä onnistumisia

Oli­si­pa iha­naa, jos elä­mä oli­si aina täyn­nä onnis­tu­mi­sia. Mis­tä iki­nä pot­kai­si­si­kaan, aina meni­si pal­lo maa­liin. Jos jo pel­käs­tään ajat­te­li­si uut­ta työ­paik­kaa, niin kas, unel­mien työ­so­pi­mus oli­si val­miik­si edes­sä­si vain alle­kir­joi­tus­ta­si vail­la. Ja jos elämään…

lue lisää

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Helsinki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te