Puuttuva palanen

Puut­tu­va palanen Pidin vii­me kevää­seen asti tytär­tä­ni yhdes­tä epä­musi­kaa­li­sim­mis­ta ihmi­sis­tä, joi­ta olen elä­mäs­sä­ni tavan­nut. Tyt­tö ei pysy­nyt nuo­tis­sa yksin­ker­tai­sim­mis­sa­kaan las­ten­lau­luis­sa eivät­kä lau­lu­jen sanat­kaan jää­neet...