Ilman tunteita kaikki jäisi tekemättä

Arvoi­sa blo­gi­ni luki­ja. Tämän kuun avaan tarinalla. Oli­pa ker­ran pie­ni suloi­nen kylä, joka sijait­si täy­sin vie­rail­ta pii­los­sa kah­den vuo­ren väli­ses­sä solas­sa. Kylä­läis­ten esi-isät oli­vat aika­naan löy­tä­neet kylän ja jää­neet asut­ta­maan...