Uusi normaali on pian täällä

Vii­me aikoi­na olen kes­kus­tel­lut pal­jon syk­sys­tä ja uudes­ta nor­maa­lis­ta. Huo­maan, että kaik­ki sen tie­dos­ta­vat, että syk­syl­lä on taval­la toi­sel­la paluu nor­maa­liin edes­sä. Mut­ta mitä on uusi normaali? Itse uskon, että uusi nor­maa­li...