Yrittäjän vapaa päivä

Asiak­kaa­ni ilmoit­ti pari päi­vää sit­ten vetä­mä­ni val­men­nuk­sen peruun­tu­mi­ses­ta täl­tä päi­väl­tä. Mie­les­sä­ni väläh­ti: Ah, voin­kin pitää yli­mää­räi­sen vapaa­päi­vän. Mie­les­tä­ni olin sen hyvin ansain­nut työ­tah­din olles­sa mel­ko lail­la tii­vis...