Kevät…eiku syksy… on uudistumisen ja kasvun aikaa

Kevät…eiku syk­sy… on uudis­tu­mi­sen ja kas­vun aikaa Luon­nol­le kevät on uusiu­tu­mi­sen, syk­sy kyp­syy­den ja tal­veen val­mis­tau­tu­mi­sen aikaa. Olen teh­nyt havain­non, että nykyih­mi­nen on kään­tä­nyt ryt­min toi­sin päin: kevääl­lä yri­te­tään...