Kannattaa kokeilla!

Kannattaa kokeilla!

Monen yri­tyk­sen juh­la­pu­heis­sa toi­vo­taan hen­ki­lös­tön aktii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta kehit­tä­mi­seen, vir­hei­den sal­li­mis­ta ja yksi­köi­den väli­sen yhteis­työn lisää­mis­tä. Asia­kas­yri­tyk­se­ni Kiil­to Fami­ly ei tyy­ty­nyt vain puhu­maan, vaan teki...