Kohtaamisia muutoksessa

Muu­tos­ti­lan­tees­sa tyy­pil­li­nen ja luon­nol­li­nen tun­ne on pel­ko. Ehkä hie­man yllät­tä­vää kaik­kien ihmis­kun­nan upei­den saa­vu­tus­ten jäl­keen on se, että moni­mut­kai­sis­sa toi­min­taym­pä­ris­töis­sä kehom­me ja fysiik­kam­me toi­mii...