Vangit innostuivat yhteisöllisyydestä ja yhteisestä tavoitteesta

Vangit innostuivat yhteisöllisyydestä ja yhteisestä tavoitteesta

Syk­sy on alka­mas­sa. Jihuu! Se tar­koit­taa monen­lai­sia uusia pro­jek­te­ja sekä van­ho­jen pro­jek­tien herät­tä­mis­tä hen­kiin. Näi­den lisäk­si se tar­koit­taa sitä, että yhtei­söl­li­syys nos­taa pää­tä taas pin­nal­le kesä­mök­ki­hö­pe­röi­ty­mi­sen,...