Polkujuoksijan GROW

Juk­ka on 36-vuo­tias insi­nöö­ri, joka on aloit­ta­nut tänä vuon­na uuden har­ras­tuk­sen: pol­ku­juok­sun. Erää­nä ilta­na olles­saan lähi­met­säs­sä len­kil­lä, tapah­tuu jota­kin todel­la odot­ta­ma­ton­ta. Hän eksyy. Ensin hän ei edes huo­maa ole­van­sa...