Jos yön aikana olisi tapahtunut ihme, mikä olisi toisin?

”Jos yön aika­na oli­si tapah­tu­nut ihme, mikä olisi toi­sin?” Esi­tän tätä kysy­mys­tä aika usein val­men­nus­kes­kus­te­luis­sa, sil­lä vastaus kysy­myk­seen on mones­ti se asia, mitä ihmi­nen todel­la halu­aa. Toisena kysy­myk­se­nä ensik­si esi­te­tyn perään...