People Development Clubissa on hyvä meininki

People Deve­lop­ment Club on hen­ki­lös­tön­ke­hit­tä­mi­sen ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sil­le suun­nat­tu ryh­mäcoac­hing-mene­tel­mä, jos­sa opit tehok­kaan rat­kai­su­kes­kei­sen tavan koh­da­ta kipe­riä tilan­tei­ta, saat rat­kai­su­ja omiin...