Mikä tekee vuorovaikutustilanteesta sinulle haastavan?

Tie­däm­me kaik­ki sen tun­teen, kun val­mis­tau­dum­me johon­kin meil­le haas­ta­vaan koh­taa­mi­seen. Sovi­tam­me jo val­miik­si sano­ja suu­hum­me: ”Olen vähän aja­tel­lut, että…” vai oli­si­ko parem­pi: ”Se on kuu­le nyt niin…” vai sit­ten­kin: ”Tämä on hie­man...

Jos yön aikana olisi tapahtunut ihme, mikä olisi toisin?

”Jos yön aika­na oli­si tapah­tu­nut ihme, mikä olisi toi­sin?” Esi­tän tätä kysy­mys­tä aika usein val­men­nus­kes­kus­te­luis­sa, sil­lä vastaus kysy­myk­seen on mones­ti se asia, mitä ihmi­nen todel­la halu­aa. Toisena kysy­myk­se­nä ensik­si esi­te­tyn perään...